תפילין מהודרות

אצלנו בקודשיה התחייבנו לשמור על איכות המוצרים, על הידורם המוחלט של הרוכשים ועל איכות בלתי מתפשרת.
כשרות תפילין "בהמה גסה" היא מהמהודרות ביותר והתפילין נשמרות לזמן רב וארוך מאוד. בניגוד ל"בהמה דקה" שם כשרותן שנויה במחלוקת. החלוקה בתפילין בהמה גסה נעשית לפי רוב פרודות או פרודות לגמרי – זהו עניין שעל פיו אפשר להגביר את רמת הידור התפילין. התפילין אמנם יקרות יותר אך נשמרות לאורך זמן, יציבות, מהודרות והכי חשוב – לא נתונות במחלוקת.
מגישים לכם באהבה תפילין מסוג "בהמה גסה" – כשרות, מהודרות ואיכותיות.